Shop

Qui mô dự kiến

Số lượng căn

Diện tích

Sản phẩm shop tại Wonder City được thiết kế 3 tầng, trong đó tầng 1 và tầng 2 phục vụ kinh doanh, tầng 3 được dùng để ở hoặc cho dịch vụ lưu trú.
Wonder City có tất cả 52 sản phẩm shop, được bố trí tại các phân khu: Tropical Monaco (14 sản phẩm), Little Hanoi (18 sản phẩm), Little Saigon (14 sản phẩm), Little Hue (6 sản phẩm).
Diện tích xây dựng của các sản phẩm shop dao động từ 184 – 828 m2.
 

Hình ảnh phối cảnh. Tropicana Monaco
 
 
Hình ảnh phối cảnh. Litte Hà Nội

 

Hình ảnh phối cảnh. Litte Huế
 

Hình ảnh phối cảnh. Sài Gòn